Actiegroep ‘Vertalers & Tolken’

  • Verenigt tijdelijk vertalers en tolken die zich onvoldoende gehoord voelen en het idee hebben dat er te weinig is bereikt om de positie van tolken en vertalers te beschermen en te verbeteren.
  • Wil de juridische achtergronden en uitvoering van het overheidsprogramma ‘Tolken in de toekomst’ onderzoeken en de grenzen van wat juridisch haalbaar is verkennen.
  • Heeft geen intenties bestaande organisaties te vervangen en staat open voor alle samenwerkingsmogelijkheden.

Waarom dit initiatief?

Het initiatief ontstond n.a.v. klachten over o.a. bemiddelaars, tarieven, vergoedingen, ongunstige opgelegde voorwaarden en overeenkomsten. De grote wens het aanzien van de beroepsgroep naar een hoger niveau te tillen, speelt hierin ook een grote rol. Gekwalificeerde vertalers en tolken zijn hoog opgeleid en investeren duizenden euro’s om het beroep uit te mogen oefenen. 

 

De aanpak

De actiegroep wil met behulp van advocaten van het kantoor Van Dam & Kruidenier Advocaten de zakelijke en juridische mogelijkheden onderzoeken om de aanbestedingen stop te zetten en/of terug te draaien, maar in ieder geval de negatieve uitwerkingen ervan te stoppen.

 

Een ander doel is de voorwaarden en de positie van gekwalificeerde vertalers & tolken te verbeteren.

 

Het plan is simpel

  1. in kaart brengen van het “speelveld”: welke wetgeving ligt ten grondslag aan de huidige situatie? Onderzoek naar onder meer relevante aanbestedingswetgeving, Wbtv, het mogelijk bestaan van economische machtsposities (in mededingingsrechtelijke zin) etc., maar ook naar welke partijen nu precies waarvoor verantwoordelijk zijn.
  2. in kaart brengen van mogelijke acties op grond van de resultaten uit stap 1 en een eerste inschatting van wat daarvoor nodig is.
  3. inzet van een of meer van de mogelijke acties. 

 

Financiën en continuïteit – crowdfunding onder vertalers & tolken

De collectieve bereidheid tot het financieren is noodzakelijk. Het plan is om minimaal 10% van de in het Rbtv ingeschreven vertalers en tolken (meer dan 2.000) actief te betrekken. Het inlegbedrag zou circa € 100,- per half jaar zijn, maar blijft afhankelijk van het aantal deelnemers, de breedte en de diepgang van het onderzoek en de mogelijke acties. Een groot aantal deelnemers zorgt, naast financiële draagkracht, ook voor een enorme bron aan kennis en ervaringen die ingezet kan worden ter ondersteuning van het onderzoek in Fase I en de in Fase II mogelijk te ontplooien acties.

 

Vorming collectief (een tijdelijke organisatie)

Het idee is om per taalgroep een aanspreekpunt te vinden dat support en aanhang binnen eigen taalgroep werft. De terugkoppeling vindt voorlopig plaats via een informele ‘praatgroep’. Een rechtsvorm is nu nog niet nodig, maar mogelijk wel in de toekomst. Anonieme deelname aan deze actie is mogelijk.

 

Tijdpad

Hoe sneller gehandeld wordt, hoe groter de kans dat de volgende aanbestedingen onder andere voorwaarden plaatsvinden of tegengehouden worden! Voor eind maart 2019 wil de actiegroep een helder beeld hebben hoe nu verder.

 

voor aanmeldingen | casussen | documenten | info : vertalersentolken@gmail.com

 

Samen staan we sterk!