Grapperhaus doof voor tolken en vertalers

Minister Grapperhaus, van justitie en veiligheid, zet aanbestedingsplan door en is doof voor de bezwaren vanuit de beroepsgroep tolken en vertalers.

 

Dankzij drie maatregelen kunnen rijksorganisaties, zoals politie, rechtbanken en IND, binnenkort een tolk/vertaler inhuren voor een prikkie.

  • Lager gekwalificeerde tolken/vertalers krijgen toegang tot de markt
  • Commerciële aanbesteding wordt verplicht
  • Bodemtarieven uit 1963 en 1981 blijven gehandhaafd

Ondanks meerdere moties van zowel oppositie- als coalitiepartijen, is het ministerie vastbesloten de aanbesteding van tolk- en vertaalwerk te verplichten.

 

Ruim 2600 gekwalificeerde tolken staan ter beschikking van het ministerie. Zij beheersen de bron- en doeltaal op C1-niveau, wat noodzakelijk is om de kwaliteit van opsporing, rechtspraak, handhaving en veiligheid te kunnen waarborgen. Echter verwacht het ministerie ook dat deze ondernemers anno 2020 nog steeds werken voor de in 1963 en 1981 vastgestelde tarieven. Mede hierdoor zijn hoog opgeleide tolken/vertalers genoodzaakt hun diensten in andere sectoren aan te bieden, waardoor het idee van schaarste gewekt wordt.

 

Kwaliteitseisen overboord en commercieel aanbesteden is volgens het ministerie dé oplossing. Het vereiste taalniveau wordt afgeschaald naar B2 en ook overige kwaliteitseisen gaan omlaag; zo is een opleiding in tolkvaardigheden niet meer nodig om ingezet te kunnen worden als tolk. Commerciële partijen strijden via TenderNed met elkaar om de tolk- of vertaalopdracht, waar ze zelf uiteraard ook aan willen verdienen. Wat er vervolgens overblijft van het bodemtarief is voor de tolk en vertaler.

 

Het ziet er somber uit voor de kwaliteit van het Nederlandse rechtssysteem als we elkaar letterlijk slechter kunnen verstaan. De Actiegroep registertolken en -vertalers houdt haar oren gespitst en hoopt het ministerie in de toekomst te kunnen overtuigen zodra de negatieve gevolgen nog duidelijker worden.