Posts met de tag rbtvOprichting Orde van registertolken en -vertalers
Het is zover! Op 15 december a.s. wordt de Orde van Registertolken en -vertalers opgericht. Lid van de Orde kunnen zijn natuurlijke personen die o.m. als registertolk of registervertaler met minimaal het niveau C1 geregistreerd staan in het Register van het Bureau Wbtv voor beëdigde tolken en vertalers.

Tolken zwijgen in alle talen
Volgens het ministerie van Justitie & Veiligheid is er een tekort aan beëdigde tolken en vertalers. Door het beroepsregister open te stellen voor mensen met een lagere taalbeheersing dan wettelijk vereist en aanvullende kwaliteitseisen te verlagen, kunnen ook mensen zonder opleiding in tolkvaardigheden worden ingezet als tolk. Een onwenselijke ontwikkeling voor een door het ministerie zelf gecreëerd probleem. Schijnschaarste.