Verdachtenverhoor

 

Tijdens het verhoren van verdachte personen gebruikt een rechercheur verschillende verhoormethoden. Zo kan het nodig zijn om de druk op de verdachte op te bouwen of de schuld juist te minimaliseren als de verdachte hevig geëmotioneerd is. Maar hoe doet een rechercheur dit wanneer de verdachte een andere taal spreekt en hij voor juiste interpretatie van zijn woorden afhankelijk is van een tolk?

 

Een tolk, die bekend is met verschillende verhoortechnieken, wordt niet verrast door ogenschijnlijk onverwachte wendingen. De tolk herkent het beoogde effect en kan hierdoor de boodschap in de juiste stijl en betekenis overbrengen. Daarom is het voor (politie)tolken van belang op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

 

Tot slot helpen de inzichten in verhoortechnieken de tolk neutraal te blijven. Als tolk sta je immers ten dienste van de communicatie.

 

Dit maal volgden wij de cursus bij Punta Taal o.l.v. Vincent Leeman, juridisch docent aan de Politieacademie.