KTV cursus Taal en werkwijze van de rechtbanken in Duitsland
Gerechtstolk, juridisch vertaler of advocaat en ga je graag goed voorbereid naar een opdracht met een Duitse partij? Volg dan de cursus 'Taal en werkwijze van de rechtbanken in Duitsland'. In een dag leer je schakelen tussen de verschillende rechtsstelsels, stukken en terminologie. Ook is er alle gelegenheid voor vragen aan de docent; ruim 30 jaar praktijkervaring als tolk/vertaler én werkervaring bij het Amtsgericht en Oberlandesgericht. Een goed begin is het halve werk!

Beëdiging als tolk/vertaler verlengd door de rechtbank in Keulen
Op 28 februari 2022 heeft het Oberlandesgericht Köln de beëdiging van Ralph Schmitt, tolk én vertaler, verlengd. Hierdoor kunt ook de komende vijf jaar op ons blijven rekenen voor uw juridische, officiële en rechtsgeldige vertalingen en tolkdiensten in Duitsland. Omdat Ralph Schmitt zowel in Nederland als Duitsland staat ingeschreven als beëdigd vertaler, spaart u de kosten van een apostille uit.

ORT&V is here to stay
De Orde van registertolken en -vertalers (ORT&V) is, binnen een half jaar na oprichting, al uitgegroeid tot een daadkrachtige beroepsorganisatie met meer dan 450 leden. De Orde heeft als doel alle registertolken en -vertalers op C1/C2 niveau formeel te vertegenwoordigen in de contacten met de overheid, bemiddelingsbedrijven en afnemers van tolk- en vertaaldiensten.

Deutscher Anwaltverein Niederlande
Per januari 2021 is Ralph Schmitt geaccrediteerd door de Deutscher Anwaltverein Niederlande (Duitse orde van advocaten) als beëdigd tolk en beëdigd vertaler Duits<->Nederlands.

Oprichting Orde van registertolken en -vertalers
Het is zover! Op 15 december a.s. wordt de Orde van Registertolken en -vertalers opgericht. Lid van de Orde kunnen zijn natuurlijke personen die o.m. als registertolk of registervertaler met minimaal het niveau C1 geregistreerd staan in het Register van het Bureau Wbtv voor beëdigde tolken en vertalers.

Grapperhaus doof voor tolken en vertalers
Minister Grapperhaus, van justitie en veiligheid, zet aanbestedingsplan door en is doof voor de bezwaren vanuit de beroepsgroep tolken en vertalers. Kwaliteitseisen omlaag en commercieel aanbesteden voor een minimumtarief uit 1963; dat is dé oplossing voor rijksorganisaties die gekwalificeerde, hoog opgeleide tolken of vertalers nodig hebben.

Tolken zwijgen in alle talen
Volgens het ministerie van Justitie & Veiligheid is er een tekort aan beëdigde tolken en vertalers. Door het beroepsregister open te stellen voor mensen met een lagere taalbeheersing dan wettelijk vereist en aanvullende kwaliteitseisen te verlagen, kunnen ook mensen zonder opleiding in tolkvaardigheden worden ingezet als tolk. Een onwenselijke ontwikkeling voor een door het ministerie zelf gecreëerd probleem. Schijnschaarste.

In het najaar van 2019 presenteert Design Museum Den Bosch de eerste grote overzichtstentoonstelling van design van het Derde Rijk. Design van het Derde Rijk toont de grote bijdrage van vormgeving aan de verspreiding en ontwikkeling van de kwaadaardige nazi-ideologie. Voor deze tentoonstelling moesten veel verschillende teksten naar het Duits vertaald worden: van zaalteksten tot uitnodigingen en van audiotours tot persberichten. Vertaalbureau De Keulenaar heeft indrukwekkend werk verricht!

Hoe breng jij het ervan af als tolk tijdens een politieverhoor? Test jouw tolk-skills aan de hand van 4 dilemma's!

De basisbeginselen van ons rechtssysteem veranderen gelukkig niet iedere dag, maar krijgen wel te maken met nieuwe situaties zoals Airbnb en meervoudig ouderschap. Na het doorlopen van vaste structuren en begrippen zijn een aantal procedures nader toegelicht. Dit resulteerde in een helder overzicht en inzicht in een aantal specifieke aandachtsgebieden voor tolken en vertalers. Een waardevolle opfriscursus van OCPE!

Meer weergeven