Nog minimaal een half decennium beëdigd tolk en vertaler in Nederland!

Vorige week – dinsdag 30 mei – ontving ik van Bureau Wbtv (Wet beëdigde tolken en vertalers), wat onderdeel is van de Raad voor Rechtsbijstand, de toewijzing voor: “de verlenging van inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers) en specialisatie”.

 

Mijn actuele registratie loopt tot 18 januari 2024, maar die wordt met deze goedkeuring verlengd t/m 19 januari 2029. De toekenning is van toepassing op mijn inschrijving als beëdigd tolk Nederlands <> Duits en beëdigd vertaler Duits > Nederlands en Nederlands > Duits. Ook is mijn specialisatie “Gerechtstolk in Strafzaken” voor dezelfde periode verlengd.

 

Dat betekent dat ik ook het komende halve decennium als tolk mag blijven optreden bij rechtbanken, politie, notariskantoren en andere overheidsinstanties in Nederland. Als vertaler mag ik naast die instanties ook beëdigde vertalingen doen voor bedrijven en particulieren, zoals beëdigde uittreksels van de KvK, geboorteaktes en echtscheidingsaktes.  

 

Kortom: weer een mooie mijlpaal in Nederland, nadat mijn beëdiging als tolk/vertaler in Duitsland in 2022 al tot april 2027 is verlengd.