Vertaalbureau

Een goede vertaling is feilloos. Onze vertalers zijn gespecialiseerd in juridische en technische vertalingen van en naar het Duits en Nederlands. Wij vertalen uw boodschap, herschrijven of corrigeren uw reeds vertaalde tekst en letten daarbij o.a. op stijl, spelling, grammatica, interpunctie en het gebruik van de juiste terminologie.

 

Voor alle overige talen, tekstsoorten en vakgebieden werken we samen met een selecte groep vaste vertalers. Dit zijn stuk voor stuk native-speakers die ervaring hebben in de betreffende sector, of affiniteit hebben met het onderwerp. Ook vindt er standaard een correctieronde door een tweede lezer plaats.

 

Zo bent u niet alleen zeker van een goede vertaling, maar ook van een goed overgebrachte boodschap.

Juridische vertalingen

Buitengewone nauwkeurigheid is een vereiste bij juridische vertalingen. Van zo’n vertaling kan immers veel afhangen, zeker als het gaat om documenten met een rechtsgeldigheid.

 

Onze vertalers zijn gespecialiseerd in juridische vertalingen. We vertalen en tolken al meer dan 20 jaar in deze sector en hebben daarnaast een juridische en gerechtelijke arbeidsachtergrond, waardoor we goed op de hoogte zijn van de verschillende rechtssystemen.

 

Onze in-house vertalers zijn beëdigd in Duitsland en Nederland, ze zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en laten zich met regelmaat bijscholen.

 

Indien gewenst verzorgen wij ook apostilles.

Technische vertalingen

Het vertalen van technische documentatie vereist een andere benadering dan bijvoorbeeld creatieve of literaire vertalingen.

 

Vaak gaat het om instructies, waarbij er zo min mogelijk ruimte mag zijn voor vrije interpretatie. Consequent gebruik van terminologie en correct gebruik van vakjargon zijn daarbij van groot belang.

 

Elke technische tekst heeft immers zijn eigen dynamiek. Zo vergt de vertaling van een veiligheidsvoorschrift een andere benadering dan de vertaling van een productspecificatie of gebruikershandleiding.