Het complete vertaalbureau

Een goede vertaling is feilloos. Wij vertalen je boodschap, herschrijven of corrigeren jouw reeds vertaalde tekst en letten daarbij op stijl, spelling, grammatica, interpunctie en het gebruik van de juiste terminologie.

 

Onze in-house vertalers zijn gespecialiseerd in juridische, technische en medische vertalingen van en naar het Duits en Nederlands. Voor alle overige talen, tekstsoorten en vakgebieden werken we samen met een selecte groep vaste vertalers. Dit zijn stuk voor stuk native-speakers die ervaring hebben in de betreffende sector en affiniteit hebben met het onderwerp. Ook vindt er standaard een correctieronde door een tweede lezer plaats.

 

Zo ben je niet alleen verzekerd van een goede vertaling, maar zorg je er ook voor dat de boodschap ook in de doeltaal goed overgebracht wordt.

Juridische vertalingen

Bij juridische vertalingen is buitengewone nauwkeurigheid een vereiste. Van zo’n vertaling kan immers veel afhangen, zeker als het gaat om documenten met een rechtsgeldigheid. Onze vertalers zijn gespecialiseerd in juridische vertalingen. We vertalen en tolken al bijna 30 jaar in deze sector en hebben daarnaast een juridische en gerechtelijke arbeidsachtergrond, waardoor we goed op de hoogte zijn van de verschillende rechtssystemen.

 

Onze in-house vertalers zijn beëdigd in Duitsland en Nederland, ze zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en laten zich met regelmaat bijscholen. 

Technische vertalingen

Het vertalen van technische documentatie vereist een andere benadering dan bijvoorbeeld creatieve of literaire vertalingen. Vaak gaat het om instructies, waarbij er zo min mogelijk ruimte mag zijn voor vrije interpretatie. Duidelijkheid van de tekst staat hierbij voorop. Consequent gebruik van terminologie en correct gebruik van jargon zijn daarbij van groot belang.

 

En iedere technische tekst heeft dan ook weer zijn eigen dynamiek. Zo vergt de vertaling van een veiligheidsvoorschrift een andere benadering dan de vertaling van een productspecificatie of gebruikershandleiding. Bij De Keulenaar beschikken we over vele vertalers die gespecialiseerd zijn in technische vertalingen.

Medische vertalingen

Het vertalen van medische teksten vereist, net als bij het vertalen van juridische teksten, hoge mate van nauwkeurigheid. Er is niet heel veel ruimte voor vrije interpretatie en het gaat er vooral om dat de boodschap van de brontekst zeer duidelijk vertaald wordt. Ook hierbij is consequent gebruik van terminologie en correct gebruik van jargon van groot belang.

 

Bij De Keulenaar beschikken we over vele vertalers die gespecialiseerd zijn in medische vertalingen.

Overige vertalingen

We hebben hierboven een aantal specifieke specialismes genoemd waarin veel van onze vertalers gespecialiseerd zijn, maar er zijn nog veel meer soorten vertalingen waarbij we je kunnen helpen. Denk hierbij aan vertalingen van bijvoorbeeld persberichten, uitnodigingen, affiches, offertes, marketingteksten en meer.

 

Kortom: heb jij een vraagstuk omtrent vertalingen, laat het ons weten, de kans is zeer groot dat een van onze specialistische vertalers je erbij kan helpen.