Educatie De Keulenaar

Om altijd up-to-date te blijven en te voldoen aan de hoge standaard die wij onze klanten willen bieden, blijven al onze tolken en vertalers zich permanent bijscholen. Hieronder vind je een overzicht van de educatie die tolk (en oprichter van De Keulenaar) Ralph Schmitt en zijn collega Martina Rijswijk door de jaren heen hebben gevolgd.

 

Maart 2023: EBTV: studiedag “Formeel strafrecht voor tolken en vertalers”
Februari 2023: EBTV: studiedag “Materieel strafrecht voor tolken en vertalers”
Oktober 2022: EBTV: basiscursus “Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht”
  EBTV: studiedag “Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer”
  EBTV: verdiepingscursus “Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s”
September 2022: EBTV: studiedag “Internationaal recht, een praktisch overzicht”
Augustus 2022: SGS Search: Training Bedrijfshulpverlening
Mei 2022: KTV: studiedag “Notatietechniek: aan de slag met symbolen”
April 2022: EBTV: studiedag “Contractenrecht”
Maart 2022: KTV - Benefiet voor Oekraïne
  KTV: Online lesmodule tolkhouding en tolkethiek
Maart 2021: NGTV: Workshop over het vinden en binden van nieuwe klanten
Januari 2020: OCPE: workshop “Letselschade: achtergrondinformatie voor tolken en vertalers”
Juni 2019: OCPE: workshop “Civiel recht en civiel procesrecht voor tolken en vertalers”
  OCPE: workshop “De tolk bij het politieverhoor: do’s and don’ts”
Maart 2019: OCPE: workshop “Cybercrime: wat een tolk en vertaler moet weten voor zijn werk en zijn eigen (online) veiligheid”
September 2018: PEOC: “Rechtbanktraining”
April 2018: Punta Taaltrainingen: “Verdachtenverhoor”
Oktober 2017: OCPE: workshop “Recherche en regels - verdiepingscursus voor tolken en vertalers in strafzaken”
Juli 2017: PEOC: cursus “Underground banking”
Mai 2017: PEOC: cursus “Verdovende middelen”
November 2016: TVcN: workshop “Tolken bij een gesprek over mensenhandel”
  TVcN: workshop “Tolk als bondsgenoot”
  OCPE: workshop “Tolken binnen de jeugdhulpverlening”
September 2016: TVcN: workshop “Tolken en vertalen bij burgerzaken”
April 2016: OCPE: workshop “Notarieel recht voor tolken en vertalers”
November 2015: OCPE: workshop “Vertalen van jaarverslagen (IFRS) van het Nederlands naar het Duits”
  OCPE: workshop “Civiel recht en civiel procesrecht voor tolken en vertalers’
September 2015: OCPE: workshop “Auffrischungskurs Deutsch”
Mai 2015: NGTV: presentatie “TVcN, tolken en mededinging” 
April 2015: NGTV: workshop/lezing over de terminologie van het burgerlijk recht in het Duits en Nederlands
Maart 2015: OCPE, workshop “Vertalen Nederlands-Duits van aktes m.b.t. transacties onroerend goed”
Januari 2015: OCPE: workshop “Strafrecht en strafprocesrecht voor tolken en vertalers in strafzaken”
November 2014: OCPE: workshop “Repetitorium Straf- und Zivilrecht”
Maart 2014: TVcN: workshop “Tolkethiek”
Mai 2013: OCPE: workshop “Strafrecht en strafprocesrecht voor tolken en vertalers in strafzaken”
April 2013: Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Verdiepingsmodule familierecht met als onderwerp ‘nationaliteitsrecht’”
Maart 2013: Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Politieverhoren”
  Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Verdiepingsmodule ‘onderzoek ter terechtzitting in strafzaken’”
Februari 2013: Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Onderzoek ter terechtzitting in strafzaken”
  Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Verdiepingsmodule met als onderwerp ‘Erfrecht’”
December 2012: Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Verdiepingsmodule familierecht met als onderwerp ’gezag en voogdij’”
November 2012: Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Verdiepingsmodule familierecht met als onderwerp ‘echtscheidingsprocedures’“
  Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Verdiepingsmodule familierecht met als onderwerp ‘afstamming en adoptie’”
Oktober 2012: Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Internationaal privaatrecht, hoofdlijnen van het nationaal en internationaal familierecht“
  Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers: “Verdiepingsmodule familierecht met als onderwerp ‘relatierecht’”
September 2011: Teamwork: “Inleiding in het Nederlandse recht voor vertalers en tolken”
April 2011: Teamwork: “Workshop beëdigde vertalingen en opfriscursus Nederlands voor anderstaligen“
Februari 2011: DNHK-Seminar: “Duitse juridische terminologie”
Augustus 2010: ”Demonstratiezittingen telehoren in vreemdelingenbewaringszaken”
Februari 2009: BDÜ: “Actuele ontwikkelingen van het Duitse civiele en strafrecht voor vertalers en tolken”