Educatie De Keulenaar

Oktober 2017

Recherche en regels

Als juridisch tolk- en vertaalbureau zijn we vaak betrokken bij rechercheonderzoeken. Deze interactieve workshop, speciaal voor tolken en vertalers, gaf ons een verfrissende kijk op het werk van politie en justitie. Door onze kennis van processen en verhoortechnieken op peil te houden, dragen wij tijdens het vertolken optimaal bij aan waarheidsvinding.


Juli 2017

Underground Banking

Op verzoek van zowel tolken, vertalers en opsporingsdiensten, is de cursus Underground Banking ontwikkeld door PEOC.
 Door het volgen van deze cursus vergroten tolken en vertalers hun kennis op het gebied van Underground Banking zodat zij van nog grotere meerwaarde zijn tijdens opsporingsonderzoeken.

 

Mei 2017

Verdovende middelen

Tijdens opsporingsonderzoeken naar verdovende middelen, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tolken en/of vertalers.
 In deze cursus worden o.a. de werkwijze, terminologie en (nieuwe) soorten verdovende middelen belicht, waarmee tolken en vertalers hun kennis op pijl houden.

November 2016

Tolken binnen de jeugdhulpverlening

Ernstige problematiek bij kinderen en gezinnen vraagt veel van hulpverleners en tolken. Voor tolken is het daarom zinvol om kennis te hebben van de organisatie van jeugdhulpverlening, verplichte en vrijwillige hulpverlening, soorten problematiek, omgaan met (eigen) emoties, jargon, communicatie in diverse culturen en wat de opdrachtgever van de tolk verwacht.


Maart 2015

OCPE workshop "Vertalen Nederlands - Duits van aktes m.b.t. transacties onroerend goed".

Tijdens de workshop verwerft men inzicht in de opbouw, structuur en inhoud van de aktes. Men leert de syntactische structuur van de aktes te analyseren en men maakt kennis met de specifieke woordenschat en zinswendingen.

Januari 2015

OCPE workshop "Strafrecht en strafprocesrecht voor tolken en vertalers in strafzaken".

Onderwerpen van deze workshop waren: strafrecht versus procesrecht, de verschillende stappen in de strafzaak of procedure, beroepsprocedures, enkele bijzondere procedures, vaak voorkomende valkuilen bij de benoeming van begrippen in de rechtspraktijk

Oktober 2013

Verlenging van inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers.

In oktober is de inschrijving van Ralph verlengd tot juli 2020 als beëdigd tolk Duits en tot januari 2019 als beëdigd vertaler Duits. Omdat er op het moment maar 47 beëdigde tolken Duits in het Register beëdigde tolken en vertalers staan, biedt dit heel wat kansen en mogelijkheden.


April 2013

Verdiepingsmodule Familierecht

Deze module had betrekking op het onderdeel Nationaliteitsrecht.

Maart 2013

Onderzoek terechtzitting strafzaken.

Gegeven door mr. Jan-Jesse Lieftink (advocaat) en mr. Peter van Kesteren (raadsheer aan het gerechtshof Arnhem). Tijdens de verdiepingscursus staan de volgende onderwerpen op het programma: preliminaire verweren, tenlastelegging, gemachtigd raadsman, horen van getuigen ter zitting, 358 lid 3 verweren, 359 lid 2 motivering en wraking.

Maart 2013

Politieverhoor

Deelname aan de cursus "Politieverhoor" verzorgd door Adri van Amelsvoort, freelance senior adviseur en lid van de Expertgroep Algemeneen Rechercheren en Henny Grolman, senior adviseur en leerprocesbegeleider bij het team recherchekunde van de School voor Recherche van de Politieacademie. Onderwerpen waren: de tolk en het politieverhoor, getuigenverhoor (betrouwbaarheid en verhoormethoden) en verdachtenverhoor (verhoormethoden, rechtsbijstand en audiovisuele registratie).