Tolken in alle talen

De Keulenaar is ooit begonnen als eenmanszaak met een specialisme in Duits en Nederlands, maar vandaag de dag beschikken we over een groot netwerk van ervaren tolken in uiteenlopende domeinen en in vrijwel iedere taalcombinatie. Heb je bijvoorbeeld een Portugese tolk nodig voor het passeren van een akte bij de notaris of een Arabische tolk voor een internationale conferentie? Wij zorgen voor een tolk die zijn vak verstaat en goed voorbereid ten tonele verschijnt.

Consecutief tolk

Consecutief betekent letterlijk ‘opeenvolgend’. Bij consecutief tolken luistert de tolk eerst naar een deel van de boodschap in de brontaal en vertaalt die vervolgens naar de doeltaal. Hierbij vertrouwt de tolk in veel gevallen op zijn geheugen, maar kan hij of zij bij langere passages gebruikmaken van notities om de boodschap zonder ruis op de lijn over te brengen. Deze manier van vertolken wordt vaak gebruikt bij gesprekken met een klein aantal deelnemers en kan gebeuren op locatie, via de telefoon of een videogesprek – bijvoorbeeld via Zoom, Teams of Skype.

 

Omdat het spreken en het tolken niet gelijktijdig, maar na elkaar gebeurt, kan een tolk de spreker om uitleg vragen als er iets onduidelijk is. 

Simultaan- of fluistertolk

Simultaan betekent letterlijk ‘gelijktijdig’. Terwijl de spreker aan het woord is in de brontaal, vertaalt de tolk gelijktijdig de boodschap in de doeltaal van de ontvanger. Zoals je je wel kunt voorstellen, vereist dit een hoge mate van concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis van de tolk. Het wordt ook wel fluistertolken genoemd, omdat het voorkomt dat de tolk het vertaalde in het oor van de ontvanger fluistert. Het gebeurt ook met behulp van technische installaties, waarbij de tolk in een geluidsdichte cabine of ergens in de zaal zit en de ontvanger via oordopjes de vertaalde boodschap te horen krijgt. Dit laatste komt vaak voor bij conferenties en soms bij rechtbankzittingen.

 

In tegenstelling tot bij consecutief tolken is er weinig terugkoppeling mogelijk. Als de tolk iets niet verstaat, kan hij niet met de spreker overleggen.

Uiteenlopende specialismes

Onze tolken hebben uiteenlopende specialismes waarvoor ze kunnen worden ingezet. Veel tolken, waaronder oprichter Ralph Schmitt, zijn gespecialiseerd in het juridisch vakgebied en worden dan ook ingeschakeld door verschillende rechtbanken, advocaten en notarissen. Het werkt natuurlijk als een groot voordeel als je als tolk vertrouwd bent met het vakjargon én ervaring hebt met vertrouwelijke, emotionele en gespannen situaties. Jij kunt er altijd van uitgaan dat jouw tolk van De Keulenaar het gesprek neutraal, correct en zonder interpretatiefouten vertaalt.

 

 

Waar mogelijk bereiden onze tolken zich extra voor door zich in te lezen in de beschikbare stukken. Verder zijn onze tolken uiteraard beëdigd en bekend met de geheimhoudingsplicht. Bovendien houden al onze tolken en vertalers hun kennis van het vakgebied op peil door permanente educatie in de vorm van bijscholing en aanvullende cursussen.