Tolken in alle talen

Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van tolkopdrachten in de meest uiteenlopende taalcombinaties. Heeft u bijvoorbeeld een tolk nodig voor het passeren van een akte bij de notaris of voor een internationale conferentie? Wij zorgen voor een tolk die zijn vak verstaat en goed voorbereid ten tonele verschijnt.

Specialist in juridische vertalingen

De tolken van De Keulenaar hebben een juridische vooropleiding en jarenlange praktijkervaring in het tolken bij uiteenlopende juridische en gerechtelijke zaken.

 

Met grote regelmaat worden onze tolken ingeschakeld door verschillende rechtbanken, advocaten en notarissen. Ook vertolken wij vaak verhoren tussen politie en getuigen of verdachten.

 

Omdat wij vertrouwd zijn met het betreffende vakjargon en ruime ervaring hebben met tolken tijdens vertrouwelijke, emotionele en gespannen situaties, kunt u ervan uitgaan dat het gesprek neutraal, correct en zonder interpretatiefouten vertaald wordt.

 

Waar mogelijk bereiden onze tolken zich extra voor door zich in te lezen in de beschikbare stukken. Uiteraard zijn onze tolken beëdigd en bekend met de geheimhoudingsplicht. Onze tolken en vertalers houden hun kennis van het vakgebied op peil door permanente educatie in de vorm van bijscholing en aanvullende cursussen.

Consecutief tolk

Een tolk kan zijn werk op verschillende manieren uitvoeren. Bij consecutief tolken luistert de tolk naar een deel van de boodschap in de brontaal en vertaalt die achteraf naar de doeltaal.

 

Bij consecutief tolken vertrouwt de tolk op zijn geheugen. Bij langere passages maakt de tolk notities om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk door te geven.

 

Deze manier van vertolken wordt vaak gebruikt bij gesprekken  met een klein aantal deelnemers en gebeurt op locatie, via de telefoon of een videogesprek (bijvoorbeeld Skype).

Simultaan- of fluistertolk

Simultaantolken en fluistertolken zijn de meest intensieve vormen van tolken. Terwijl de spreker aan het woord is vertaalt uw tolk tegelijkertijd de boodschap in de doeltaal. Simultaantolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en brede algemene kennis.

 

Deze vorm van tolken kan fluisterend gebeuren of vanuit een geluidsdichte cabine m.b.v. een technische installatie. Dit laatste komt vaak voor bij conferenties. In tegenstelling tot bij consecutief tolken is er weinig terugkoppeling mogelijk. Als de tolk iets niet verstaat, kan hij niet met de spreker overleggen.

 

Wij adviseren u graag bij de juiste keuze!