Beëdiging Ralph Schmitt verlengd

De beëdiging van tolk en vertaler Ralph Schmitt is wederom verlengd voor een periode van 5 jaar. Goed nieuws, want hiermee tonen wij aan dat de kennis en kwaliteit van ons tolk- en vertaalbureau gewaarborgd was, is en blijft!

 

Wat is een beëdigd tolk/vertaler?

Iedereen kan zich vestigen als tolk of vertaler. Echter in sommige gevallen moet een beëdigde tolk of beëdigde vertaler worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij het vertalen van processtukken of tolken in een rechtszaak. Juist datgene waar wij, Vertaalbureau de Keulenaar, ons in gespecialiseerd hebben.

 

Beëdigd tolk of vertaler wordt je door diverse opleidingen te volgen waarna je kunt worden ingeschreven in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). Op basis van deze inschrijving kan de rechtbank je vervolgens beëdigen als tolk en/of vertaler.

 

Om de hoge kwaliteit te waarborgen is de geldigheid van deze beëdiging beperkt. Zo moet de beëdigd tolk of vertaler zich blijvend bijscholen met behulp van de verschillende, gekwalificeerde tolk- en vertaaltoetsen en tolk- en vertaalopleidingen die worden aangeboden. Voldoe je aan alle eisen? Dan wordt de beëdiging verlengd voor een periode van 5 jaar.