Verandering tolkenwereld

Tolken zijn een essentiële schakel binnen het internationale bedrijfsleven en de overheid met als taak het opheffen van taalbarrières. Integere en kwalitatief goede tolken zorgen er in belangrijke situaties voor dat beide partijen elkaar begrijpen, zodat procedures zorgvuldig kunnen verlopen.

 

Waar de commerciële sector kiest voor kwaliteit zien we bij de overheid een tegenovergestelde beweging. Bij aanbestedingen wordt hoofdzakelijk gekeken naar prijs en kwaliteit is van ondergeschikt belang.

 

Het resultaat van deze prijsdruk is dat er tolken ingezet worden die ver onder het wettelijk vereiste niveau opereren, ten koste van het vertrouwen in de kwaliteit en integriteit van de tolken in Nederland die wel voldoen aan de Wet beëdigde tolken en vertalers.

 

Een deel van deze tolken, waaronder Ralph Schmitt, heeft onlangs samen gezeten en besproken wat we voor elkaar kunnen betekenen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. Ook willen we in kunnen spelen op alle overwegingen van de overheid om de tolkenwereld te veranderen. Dit doen we door concrete voorstellen aandragen voor verbetering en vernieuwing (innovatie) en een marktvisie te ontwikkelen waarmee de overheid in staat wordt gesteld om een helder speelveld te creëren voor alle partijen, waarin zij zelf als professionele en kostenbewuste opdrachtgever opereert.