Politieverhoor: do's en don'ts van een tolk

Neem plaats op de stoel van een professionele tolk tijdens een politieverhoor.

 

Test jouw tolk-skills met 4 vragen.


Vraag 1

Rechercheur: “Heeft u deze persoon zien lopen die ochtend?”

Getuige: “Het was mooi weer die dag en ik was vogels aan het spotten - wat trouwens een geslaagde dag was voor een vogelkenner en liefhebber als ik want de Berthelots piepers hadden een nest - en ik ging daar zo in op dat ik niets gemerkt heb.”

 

De getuige is nogal lang van stof en het verhoor duurt daardoor erg lang. De rechercheur is geïrriteerd en heeft de ondervraagde meermaals verzocht kort en bondig antwoorden te geven. Hoe vertaal je het antwoord van de ondervraagde?

a. Je vertaalt alles, ondanks het verzoek van de rechercheur

b. Ik ging zo op in het vogelspotten en heb niets gemerkt

c. Het was mooi weer, ik was vogels aan het spotten en ging daar als vogelkenner zo in op dat ik niets gemerkt heb.

 


Vraag 2

Als tolk en native-speaker weet jij dat de vogel uit vraag 1 alleen broedt op de Canarische eilanden.

 

Je concludeert dat de getuige liegt. Wat doe je?

a. De politie hierop attenderen

b. Je mag de politie hierop attenderen, maar alleen als je de ondervraagde hier ook van op de hoogte brengt

c. Niets, het is niet aan de tolk om hier iets mee te doen

 


Vraag 3 

Getuige: “Wilt u tegen de politie zeggen dat ik de verdachte niet ken? Hij heeft mijn zoon al eens bedreigd en ik ben bang voor represailles."

 

Wat vertolk je?

a. Je vertaalt alles

b. Je vertaalt alleen het eerste deel

c. Je zegt tegen de ondervraagde dat hij dan alleen het eerste deel van de zin moet zeggen en vertaalt dat vervolgens.

 


Vraag 4

Verdachte: “Ik was onderweg naar de bakkerij van mijn oom… eh nee, ik zeg het verkeerd ik bedoel onderweg naar de doop van een nichtje, met broodjes van mijn oom. Die hij had opgehaald bij de supermarkt op de hoek, nee bakker op de hoek. Dat is een vriend van hem." 

 

Als tolk merk je dat de verdachte over zijn woorden struikelt. Je bent ervan overtuigd dat de verdachte zenuwachtig is. Wat zeg je tegen de ondervrager die dit niet doorheeft omdat hij de taal niet spreekt?

a. Niets, je vertaalt de kern van het antwoord

b. Je attendeert de ondervrager op de zenuwen

c. Je vertaalt alles wat de ondervraagde zegt, maar houdt voor je dat de verdachte zenuwachtig wordt

 


En hoe ging het? Was het tolken tijdens een verhoor een eitje of kwam je toch voor wat tolk-dilemma’s te staan?

 

Soms lijken vragen of antwoorden triviaal en totaal niet relevant voor het onderzoek. Niets is echter minder waar. Verhoren verlopen volgens een nauwgezet plan en zaken die er niet toe lijken te doen kunnen in werkelijkheid van groot belang zijn. Daarom hebben wij de cursus “Tolk bij het politieverhoor: do’s and don’ts” gevolgd. Zodat we op de hoogte blijven van de nieuwste verhoortechnieken en onze onafhankelijkheid kunnen waarborgen.

 

Als tolk of vertaler heb je immers de taak de inhoud over te brengen zonder iets weg te laten, toe te voegen of te vervormen. Daarbij dient jouw vertaling tevens inhoudelijk correct te zijn, en dat is weer iets geheel anders dan een letterlijke weergave…