Beëdiging als tolk/vertaler verlengd door de rechtbank in Keulen

Op 28 februari 2022 heeft het Oberlandesgericht Köln (cfr. Nederlands gerechtshof) de beëdiging van Ralph Schmitt, tolk én vertaler, verlengd. Hierdoor kunt u op ons blijven rekenen voor uw juridische, officiële en rechtsgeldige vertalingen voor en tolkdiensten in Duitsland. U bespaart hierdoor ook op de kosten van een apostille voor een beëdigde vertaling voor Duitsland.

 

Wanneer heb ik een in Duitsland beëdigde tolk/vertaler nodig?

Bij al uw officiële vertalingen voor Duitse rechtbanken, overheidsinstanties, notariskantoren maar vaak ook banken etc. dient u gebruik te maken van een beëdigde tolk/vertaler. Andersom dient ook de Duitse overheid, een beëdigd tolk/vertaler in te schakelen.

 

Welke eisen worden er in Duitsland gesteld aan een beëdigd tolk/vertaler?

De exacte eisen kunnen per deelstaat verschillen. Maar wat ze allemaal gemeen hebben, is dat beëdigde tolken en vertalers hun vakbekwaamheid en persoonlijke competenties voor taalbemiddeling bij rechtbanken, overheidsinstanties en notarissen hebben bewezen.

 

Een beëdigd tolk/vertaler is bij wet verplicht tot geheimhouding. Alle geschreven of gesproken teksten moeten waarheidsgetrouw en gewetensvol worden overgezet in de andere taal. Zo dragen ze in belangrijke mate bij aan de bescherming van de rechten van alle betrokkenen.

 

Waarom bespaar ik op een apostille?

Met een apostille (stempel/sticker van de rechtbank) wordt een vertaald document voor het buitenland rechtsgeldig gemaakt. Het bevestigd namelijk dat de beëdigde vertaler staat ingeschreven bij de rechtbank én de vertaling heeft ondertekend. Omdat Ralph Schmitt zowel in Nederland als Duitsland staat ingeschreven als beëdigd vertaler, spaart u de kosten van een apostille uit.