Posts met de tag bodemtarievenGrapperhaus doof voor tolken en vertalers
Minister Grapperhaus, van justitie en veiligheid, zet aanbestedingsplan door en is doof voor de bezwaren vanuit de beroepsgroep tolken en vertalers. Kwaliteitseisen omlaag en commercieel aanbesteden voor een minimumtarief uit 1963; dat is dé oplossing voor rijksorganisaties die gekwalificeerde, hoog opgeleide tolken of vertalers nodig hebben.

Tolken zwijgen in alle talen
Volgens het ministerie van Justitie & Veiligheid is er een tekort aan beëdigde tolken en vertalers. Door het beroepsregister open te stellen voor mensen met een lagere taalbeheersing dan wettelijk vereist en aanvullende kwaliteitseisen te verlagen, kunnen ook mensen zonder opleiding in tolkvaardigheden worden ingezet als tolk. Een onwenselijke ontwikkeling voor een door het ministerie zelf gecreëerd probleem. Schijnschaarste.