Posts met de tag registervertalerOprichting Orde van registertolken en -vertalers
Het is zover! Op 15 december a.s. wordt de Orde van Registertolken en -vertalers opgericht. Lid van de Orde kunnen zijn natuurlijke personen die o.m. als registertolk of registervertaler met minimaal het niveau C1 geregistreerd staan in het Register van het Bureau Wbtv voor beëdigde tolken en vertalers.