Civiel procesrecht tolken en vertalers

Naast leuke wetenswaardigheden over totstandkoming van ons Burgerlijk Wetboek, hebben we tijdens deze OCPE workshop vooral onze kennis van het civiel recht getoetst en opgefrist.

 

De basisbeginselen van ons rechtssysteem veranderen gelukkig niet iedere dag, maar krijgen wel te maken met nieuwe situaties zoals Airbnb en meervoudig ouderschap.

Helaas bestond Vertaalbureau De Keulenaar in de 16e eeuw nog niet, maar wat hadden we graag meegewerkt aan het vertalen van alle in de Nederlanden geldende gewoonterechten, toen deze in opdracht van Karel V moesten worden opgetekend en verzonden naar Brussel.

Na het doorlopen van vaste structuren en begrippen zijn een aantal procedures, waaronder huur en familierecht, nader belicht. Met hedendaagse, praktische voorbeelden knoopte mr. Knoef theorie en praktijk aan elkaar.

 

Dit resulteerde in een helder overzicht en inzicht in een aantal specifieke aandachtsgebieden voor tolken en vertalers. Kortom, weer een nuttige cursusdag voor ons vertaalbureau!