Posts met de tag OCPEDe basisbeginselen van ons rechtssysteem veranderen gelukkig niet iedere dag, maar krijgen wel te maken met nieuwe situaties zoals Airbnb en meervoudig ouderschap. Na het doorlopen van vaste structuren en begrippen zijn een aantal procedures nader toegelicht. Dit resulteerde in een helder overzicht en inzicht in een aantal specifieke aandachtsgebieden voor tolken en vertalers. Een waardevolle opfriscursus van OCPE!

Wat tolk en vertaler moeten weten voor hun werk, maar ook voor de eigen (online) veiligheid. Defacing, hacken, DDoS aanvallen, ransomeware, crypto mining, alles komt voorbij in deze cursus. Wij zijn weer op de hoogte van de laatste trends in cybercrime en wat we zelf kunnen doen om veilig te werken!

Vandaag volgde administratief medewerkster Tenaya Neyholt de cursus 'Strafrecht en strafprocesrecht voor tolken en vertalers in strafzaken' gegeven door ervaren strafrechtadvocaat mr. Babur Beg.

Als juridisch tolk- en vertaalbureau zijn we vaak betrokken bij recherche-onderzoeken. Deze workshop, speciaal voor tolken en vertalers, gaf ons een verfrissende kijk op het werk van politie en justitie. Door onze kennis van processen en verhoortechnieken op peil te houden, dragen wij tijdens het vertolken optimaal bij aan waarheidsvinding.